....

Tidskrift från 1981. Föreningen 10 år

Stålsby Folkskola 1890-1902
Tjudö Folkskola 1903-1970
Föreningen För Norrfinström 1971-1981

Här finns en tidskrift som gjordes i samband med föreningens 10-års jubileum.
Det är intressant att läsa att vi nu 50 år senare står inför väldigt många liknande problem, nu som då.
Bl.a. att stolar behöver köpas, värmeanläggningen behov av att förnyas och att alla i bygden behöver hjälpa
till både på talkor och även med ekonomiska bidrag för att klara föreningens ekonomi.
Bilderna i original med namn på alla personer finns på bygdegården.
Trevlig läsning!

Arkiv