....

Hyresvillkor

Ordningsregler vid Norrfinströmsgården

Vi undviker storslagna och livade fester med högt ljud långt in på natten. Kom ihåg att visa hänsyn till de som bor i lägenheten i bygdegården.

  • Ljudnivån ska hållas ned från och med kl. 24.00 på kvällarna. Efter kl. 24.00 ska högljudda röster utomhus undvikas.
  • Dörrar och fönster skall hållas stängda så att ljud ej stör grannar.
  • Det är inte tillåtet att spika, häfta eller tejpa på väggar eller tak.
  • Djur får inte medtagas till lokalen.
  • Rökning i lokalen och angränsade utrymmen är förbjuden.
  • Vi är restriktiva till att hyra ut lokalen till ungdomsfester.
  • Förbrukningsvaror ingår ej i hyran. T.ex. toalettpapper, pappershanddukar, diskmedel o. dyl.

Skadegörelse

Hyresgästen förbinder sig att omedelbart informera uthyraren om skador i lokalen eller inventarier. Upptäcks skador eller brister måste uthyraren kontaktas omedelbart. Hyresgästen är vidare ansvarig för att lokalen hålls i bra och oskadat skick. Oaktsamt bruk av inventarier är ej tillåtet och härigenom uppkommen skada skall ersättas.

Personliga tillhörigheter

Föreningen För Norrfinström ansvarar ej för hyresgästens privata tillhörigheter under uthyrningstiden, ej heller för kvarlämnade privata tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.

Städning

Ni som hyrt förväntas städa upp och återställa lokalen till det skick ni fick den i, såväl inom- som utomhus. Golven dammsugs och våttorkas. Porslin och bestick diskas och plockas in i skåpen. Bord och stolar plockas undan. Toaletter och tvättställ torkas av och papperskorgar töms. Pappershanddukar och toalettpapper fylls på. Skräp och fimpar utomhus plockas upp. Kyl och frys töms, torkas ur och stängs av och dörren lämnas på glänt.
Om städning önskas skall den bokas samtidigt som lokalen, senast 2 v före. Städning debiteras enligt självkostnadspris från en städfirma.

Om det visar sig att städning uteblivit kontaktas en städfirma som får ombesörja städningen. Kostnaden för städning inkl. administrativa kostnader kommer att skickas till den som hyrt lokalen.

Sophantering

Soporna ska källsorteras. Bygdegården har en soptunna som står vid gaveln vid köket. Soptunnorna är först och främst tänkt att användas för normalt hushållsavfall som genereras av bygdegården och de hyresgäster som bor i lägenheten. Tunnan töms enligt normalt schema dvs med 14 dagars mellanrum.

Om ni vid ert arrangemang genererar stora mängder sopor förväntas ni också se till så att dessa avlägsnas från bygdegården. Om soporna inte avlägsnas kommer bygdeföreningen att debitera för omhändertagande av soporna enligt gällande taxor från Kuhlmans åkeri.

Toalettregler

Använd toaletterna som finns inomhus.  Att pinka runt knuten på bygdegården är inte önskvärt! Som ni säkert förstår är även denna regel till för att visa hänsyn till de som besöker bygdegården och bygdegårdens grannar.