....

Om Norrfinströmsgården

Tjudö skola då, Norrfinströmsgården nu, en samlingspunkt för norrfinströmarna

HÄMTAT UR BOKEN ”NORRFINSTRÖMSBOKEN- SAGT OCH GJORT I NORRFINSTRÖM”
AV ULLA BOMAN, ÅR 2012

Tiden som skola

Norrfinströmsgården, som ligger i Tjudö på gränsen mot Stålsby, är idag samlingspunkten för invånarna i Norrfinströmsbyarna Pettböle, Enbolstad, Stålsby, Tjudö, Västan träsk och Norr-Vandö. Huset – en lång, nu rödmålad trähuslänga – byggdes och tillbyggdes för att fungera som skola för norrfinströmsbarnen. Den utgjorde samtidigt också bostad för lärarfamiljen. Till enheten hör ett uthus – som i tiden härbärgerade bl.a. lärarens ko. Skolans äldsta delar togs i bruk år 1903. Tidigare hade undervisningen i den högre folkskolan varit inhyst hos Häggens i Stålsby. Den lägre folkskolan fick egna utrymmen i och med tillbyggnaden som blev klar år 1925.

Anmärkningsvärt för Tjudö skola var att den under många år hade samma lärarkrafter. Det var Erik Lindfors, som ägnade hela sin lärargärning åt norrfinströmsbarnen. Han var lärare för de högre klasserna i drygt 40 års tid (1901-1942). Samma sak gällde Eriks dotter Rut Lindfors -även kallad lärarinnan och Ålands-Rut. Hon var under lika lång tid (1920-1962) lärarinna för de lägsta klasserna.

Dessa två – Rut och Erik – var alltså länge Tjudö skolas hela lärarkollegium. På sin plats att nämnas är också det faktum att en del saltviksbarn – barn från Daglösa, Daglösholmen och Ryssö – också gick i Tjudö skola tack vare den geografiska närheten.

En kuriositet man minns från skoltiden – något som ligger helt utanför någon som helst läroplan, men som man fortfarande yvs över – är den mängd av duktiga fotbollskillar, som hade Tjudö skola som bas. Olof Bamberg, som var lärare 1942-1953, var deras entusiastiska ”tränare”. Den tidens IFFK var landskapets då starkaste och bästa fotbollslag och de flesta spelarna i laget kom från ”Nårfinström”.

Efter viss nertrappning i antalet klasser under de sista åren stängdes skolan för gott vårterminen 1971 till stor besvikelse för bygden. Barnen började i stället skjutsas till Pålsböle skola.

Föreningen för Norrfinström tar över

Huset stod tomt och oanvänt efter stängningen av skolan, som ju hittills fungerat som en medelpunkt för trakten. Vid en sammankomst i juli 1971 tog eldsjälen i sammanhanget Olof ”Äppel-Olle” Lindström initiativ till, och ett beslut togs, att grunda en förening. Föreningen för Norrfinström föddes.

Efter diskussioner inom de kommunala organen skänktes huset och även den mark, som i samband med skolbygget donerats för skolans räkning -samt den s.k. fotbollsplanen – till norrfinströmarna, närmare bestämt just till Norrfinströmsföreningen. Föreningen blev den organisation, som sedan sin start upprätthållit en ideell byalagsverksamhet i byagården.

Norrfinströmsföreningen har med andra ord nu drygt 40 år på nacken. Huset, som redan under skoltiden utgjorde bas för gemenskap har fått fortsätta att ha den funktionen. Behovet av ett gemensamt utrymme har ytterligare ökat i och med att traditionen att träffas på julkalas, läsförhör m.m. i hemmen har minskat eller helt upphört. Norrfinströmsgården är med andra ord mer än någonsin centrum för många av norrfinströmarnas gemensamma förehavanden. Den utnyttjas som lokal för en mängd sammankomster av olika slag.

Efter det att skolan stängts hölls lekskola under många år i en del av lokalerna. Det gjorde att norrfinströmsbarnen under ledning aven lekistant fick lära känna varandra under några timmars tid på vardagarna under höst och vår. Kommunens och församlingens ungdomsledare har också under perioder haft omtyckta kvällsträffar varje vecka under höst och vår för både yngre och lite äldre åldrar.

Skulle huset kunna berätta vore det mycket som kunde sägas om det som gått av stapeln. Ett litet plock i händelsekalendern må räcka. Den talkoanda som många brann för då huset inreddes till aktivitets-och festlokal under 1970-och 1980-talen behöver nämnas.

Många frivilliga ställde upp och bidrog på olika sätt till att lokalerna blev fräscha och mysiga. Firandet av 100 års minnet av skolans start hör till de större festligheterna med mångsidigt program och utställning. Likaså är den fest, som föreningen ställde till med då det förflutit 100 år sedan lärarinnan Rut Lindfors föddes, värd att nämna. Lill Lindfors var närvarande och gjorde avtäckningen av ”faster Ruts porträtt’: Det var musikframträdanden och teater och huset fullt av folk. Att ha ”norrfinströmsroligt” är ett myntat begrepp och i vår samlingslokal har det varit mycket av den varan.