....

Drogpolicy

FÖR NORRFINSTRÖM r.f.

med hemort i Finström

För Norrfinström r.f. är en ideell förening som skall förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. I vår förening vill vi bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar fysiskt, psykiskt och även socialt. Föreningen ska verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och droger är negativt för alla former av vår verksamhet.

Vår policy innebär

 • att all verksamhet som föreningen arrangerar är och ska vara helt alkohol och drogfri. Detta gäller styrelsen, funktionärer, medlemmar och övriga deltagare.
 • all rökning sker utanför föreningens lokaler.
 • narkotikahantering är förbjudet enligt lag varför det helt förkastas.
 • att då resor, tillställningar och fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer (18år).
 • drogpolicyn gäller även vid uppdrag i För Norrfinström r.f:s namn som sker utanför föreningens lokaler.

Vår policy innebär för styrelsen

 • att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy.
 • att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.
 • att vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger.

Handlingsplan

När en styrelse- eller föreningsmedlem upptäcker eller har misstanke att en person som deltar i För Norrfinström r.f. aktiviteter är drog- eller alkoholpåverkad eller luktar tydligt av alkohol skall följande göras:

 1. Meddela misstanke eller upptäckt av drog- eller alkoholpåverkan till styrelsen. Andedräkt av alkohol accepteras inte bland styrelse-, föreningsmedlemmar och deltagare och betraktas som påverkan.
 2. Om styrelse- eller föreningsmedlem bekräftar misstanken skall denne meddela styrelsen.
 3. Någon från styrelsen kommer och pratar med personen i fråga om vår drogpolicy och meddelar att personen ej får delta i aktiviteterna men är välkommen till föreningens lokal alkohol och drogfri. Skulle personen vara under 18 år vidtalas dennes föräldrar.
 4. Vid upprepning kan det bli tal om avstängning.


Revideringshistorik

Antagen av årsmötet 10-04-2022

Om ni har frågor angående drogpolicyn är ni välkomna att ta kontakt med styrelsen i För Norrfinström r.f.