....

Dags att betala medlemsavgiften för år 2022

Nu är det dags att betala din medlemsavgift för år 2022 !Genom att betala medlemsavgiften bidrar du till att hålla föreningen För Norrfinström vid liv så vi kan fortsätta med våra aktiviteter och bevara Norrfinströmsgården. Läs mer och registrera ditt medlemskap idag!

Information från Årsmötet 2022

Föreningen För Norrfinström höll den 10.4 årsmöte på Geta Nostalgi & Motormuseum.På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden men även förnyande av föreningens stadgar samt antagande av en ny Jämnställdhets– samt Drogpolicy. Styrelsen för år 2022 består av: Ordförande: Freddie Forsman. Övriga ledamöter: Leif Karlsson, Niklas Eriksson, Lena Swatko, Fredrik Karlsson, Erica Holmberg och Anton Donner. På […]

Du behövs som medlem!

Vi håller liv i Norrfinström Tack vare våra medlemmar kan vi hålla Norrfinströmsgården öppen, frisk och vid liv. Ditt medlemskap gör skillnad! Det lönar sig också att bli medlem i föreningen ! Som medlem i den ideella föreningen För Norrfinström r.f. får du exempelvis rabatt på lokalhyra och på föreningens aktiviteter och events.Läs mer här.